Project Name Village Name Serial # AWC # Name of Worker Date of Birth Date Of Appointment SC/CT OBC/SBC/VJNT Other Joining Age 65th Year Current Age No. of years of service @ 65 Total Contribution at the time of retirement (provided the minimum voluntary employee contribution is Rs.100 p.m) Year of Retirement Month # of employees retiring Total Contribution from employees retiring in year Total Expenditure  for the govt. in Year Caste Educational Qualification Handicapped Category Category for Priority Window/Divorcee "Special Training"/ Qualifications Date of Job Traning      
Babhulgaon BABHULGAON 1 1 Smt.Bebi V.Ghode 7/1/1954 7/12/1994 3 40.0 7/1/2019 52.3 25.0 29,963.04 2019 7       3 3 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon BABHULGAON 2 2 Smt.Prabha N.Jaishingpure 1/4/1960 7/12/1994 3 34.5 1/4/2025 46.8 30.5 36,579.88 2025 1       3 2 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon BABHULGAON 3 3 Smt.Pushpa N.Wandhare 3/16/1953 7/11/1994 3 41.3 3/16/2018 53.6 23.7 28,415.61 2018 3       3 7 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon BABHULGAON 4 4 Smt.Ambika G.Kale 7/5/1955 7/11/1994 3 39.0 7/5/2020 51.3 26.0 31,181.93 2020 7       3 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon BABHULGAON 5 5 Smt.Lalita U.Manvar 7/12/1963 7/11/1994 1 31.0 7/12/2028 43.3 34.0 40,804.93 2028 7       1 2 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon KONDHA 6 6 Smt.Lila R.Satpudake 7/3/1960 7/13/1994 1 34.0 7/3/2025 46.3 31.0 37,167.97 2025 7       1   4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon VENI 7 7 Smt.Asha S.Potphode 11/30/1972 7/13/1994 1 21.6 11/30/2037 33.9 43.4 52,060.78 2037 11       1 8 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon SAWANGI MANG 8 8 Smt.Nani J.Sahare 7/22/1949 7/12/1994 5 45.0 7/22/2014 57.3 20.0 24,032.85 2014 7       5   4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon HASTAPUR 9 9 Smt.Jyoti N.Pendor 6/11/1970 7/11/1994 2 24.1 6/11/2035 36.4 40.9 49,100.62 2035 6       2 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon GIMONA 10 10 Smt.Mangala P.Khadase 2/8/1963 7/14/1994 3 31.4 2/8/2028 43.7 33.6 40,285.83 2028 2       3 7 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon MUSTABAD 11 11 Smt.Suman M.Bawane 1/10/1972 7/13/1994 1 22.5 1/10/2037 34.8 42.5 50,996.30 2037 1       1 9 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon ANTARGAON 12 12 Smt.Wanita R.Bondre 7/1/1958 7/12/1994 3 36.0 7/1/2023 48.3 29.0 34,763.04 2023 7       3 4 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon NANDESAWANGI 13 13 Smt.Kalavati A.Mohod 4/12/1962 7/18/1994 1 32.3 4/12/2027 44.6 32.7 39,280.49 2027 4       1 4 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon TAMBHA 14 14 Smt.Shobha B.Madavi 6/12/1969 7/13/1994 2 25.1 6/12/2034 37.4 39.9 47,898.15 2034 6       2 3 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon NANDURA bk 15 15 Smt.Jija C.Thaware 3/19/1953 7/11/1994 1 41.3 3/19/2018 53.6 23.7 28,425.46 2018 3       1   4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon GANORI 16 16 Smt.Jyoti M.Pethe 7/4/1970 8/18/2004 3 34.1 7/4/2035 36.3 30.9 37,049.69 2035 7       3 5 4 1 4      
Babhulgaon LONI 17 17 Smt.Rekha R.Barde 6/12/1953 7/11/1994 3 41.1 6/12/2018 53.4 23.9 28,704.72 2018 6       3 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon WATKHED bk 18 18 Smt.Surekha R.Masram 1/13/1972 7/13/1994 2 22.5 1/13/2037 34.8 42.5 51,006.16 2037 1       2 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon NANDURA kh 19 19 Smt.Nani A.Mandale 2/19/1966 7/13/1994 3 28.4 2/19/2031 40.7 36.6 43,926.08 2031 2       3 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon PAHUR-1 20 20 Smt.Kusum N.Dhurve 10/5/1963 7/15/1994 2 30.8 10/5/2028 43.1 34.2 41,071.05 2028 10       2 6 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon PAHUR-2 21 21 Smt.Indira B.Bahute 12/9/1953 7/11/1994 3 40.6 12/9/2018 52.9 24.4 29,296.10 2018 12       3 5 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon PAHUR-3 22 22 Smt.Vachhala D.Chakradhar 1/1/1969 7/11/1994 3 25.5 1/1/2034 37.8 39.5 47,372.48 2034 1       3 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon DABHA-1 23 23 Smt.Manda M.Tirmare 8/17/1961 7/11/1994 3 32.9 8/17/2026 45.2 32.1 38,521.56 2026 8       3 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon DABHA-2 24 24 Smt.Usha J.Zade 6/5/1967 7/11/1994 3 27.1 6/5/2032 39.4 37.9 45,483.37 2032 6       3 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon DIGHI 25 25 Smt.Lalita R.BOHARE 3/2/1972 11/10/2000 3 28.7 3/2/2037 34.7 36.3 43,567.97 2037 3       3 10 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon BHATMARG 26 26 Smt.Shashikal M.Walke 7/15/1956 9/27/1994 3 38.2 7/15/2021 50.3 26.8 32,157.70 2021 7       3 4 4 3 4 27/11/2000    
Babhulgaon KHADAKSAWANGA 27 27 Smt.Nirmal S.Kulmethe 8/12/1971 6/19/1995 2 23.9 8/12/2036 35.2 41.1 49,379.88 2036 8       2 10 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon KOPRA (J)  28 28 Smt.Pratibha K.Vihire 5/11/1971 7/13/1994 1 23.2 5/11/2036 35.5 41.8 50,194.66 2036 5       1 7 4 3 4 27/11/2000    
Babhulgaon FALEGAON 29 29 Smt.Ratnamal D.Ghangale 9/12/1960 7/13/1994 1 33.8 9/12/2025 46.1 31.2 37,401.23 2025 9       1 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon KOLHI 30 30 Smt.Shahikal H.Naik 4/16/1953 6/19/1995 1 42.2 4/16/2018 53.5 22.8 27,390.55 2018 4       1 10 4 3 4 27/11/2000    
Babhulgaon FATTEPUR k 31 31 Smt.Devakabai R.Pelne 5/15/1953 7/15/1994 1 41.2 5/15/2018 53.5 23.8 28,599.59 2018 5       1 4 4 3 4 27/11/2000    
Babhulgaon KOTHA 32 32 Smt.Ganga A.Kathote 6/6/1967 6/19/1995 1 28.0 6/6/2032 39.4 37.0 44,359.75 2032 6       1 4 4 3 4 27/11/2000    
Babhulgaon MITANAPUR 33 33 Smt.Bebi H.Uike 4/5/1959 7/14/1994 2 35.3 4/5/2024 47.6 29.7 35,673.10 2024 4       2 6 4 3 4 27/11/2000    
Babhulgaon THALEGAON 34 34 Smt.Panchfula M.Kolhe 4/16/1953 6/20/1995 1 42.2 4/16/2018 53.5 22.8 27,387.27 2018 4       1 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon PIMPALKHUTA 35 35 Smt.Alka G.Okate 7/17/1972 7/16/1994 3 22.0 7/17/2037 34.3 43.0 51,604.11 2037 7       3 6 4 3 4 27/11/2000    
Babhulgaon KOPRA (J) 36 36 Smt.Pushpa V.Shinghale 6/25/1971 7/14/1994 1 23.1 6/25/2036 35.4 41.9 50,339.22 2036 6       1 10 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon BARAD k 37 37 Smt.Sunanda S.Mehatre 11/14/1958 7/11/1994 1 35.7 11/14/2023 48.0 29.3 35,213.14 2023 11       1 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon MALAPUR 38 38 Smt.Chandrakal JICHKAR 1/9/1956 7/11/1994 3 38.5 1/9/2021 50.8 26.5 31,799.59 2021 1       3 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon MADANI 39 39 Smt.Leela K.Smrat 10/2/1957 7/11/1994 3 36.8 10/2/2022 49.1 28.2 33,872.69 2022 10       3 9 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon KRUSHNAPUR 40 40 Smt.Manorama M.Panbude 9/16/1954 7/11/1994 1 39.8 9/16/2019 52.1 25.2 30,219.30 2019 9       1   4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon WAI 41 41 Smt.Aruna N.Dange 10/26/1957 1/8/1996 3 38.2 10/26/2022 49.0 26.8 32,157.70 2022 10       3 9 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon ZAPATKHEDA 42 42 Smt.Sunanda R.Gadekar 7/1/1969 1/13/2000 2 30.5 7/1/2034 37.3 34.5 41,356.88 2034 7       2 9 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon PANCHGAVHAN 43 43 Smt.Manda D.Dhanorkar 6/20/1960 7/11/1994 3 34.1 6/20/2025 46.4 30.9 37,131.83 2025 6       3   4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon SUKALI 44 44 Smt.Tai G.Sontakke 1/11/1960 7/11/1994 1 34.5 1/11/2025 46.8 30.5 36,606.16 2025 1       1 6 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon TARODA 45 45 Smt.Manda V.Shambharkar 6/4/1965 6/20/1995 1 30.0 6/4/2030 41.4 35.0 41,948.25 2030 6       1 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon KARALGAON 46 46 Smt.Bebi K.Gohane 3/2/1957 6/17/1995 3 38.3 3/2/2022 49.7 26.7 32,049.28 2022 3       3 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon CHONDHI 47 47 Smt.Meera A.Kohare 3/5/1969 6/19/1995 5 26.3 3/5/2034 37.7 38.7 46,452.57 2034 3       5 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon CHIMANAPUR 48 48 Smt.Sangita C.Wasekar 6/12/1975 7/11/1994 1 19.1 6/12/2040 31.4 45.9 55,106.37 2040 6       1 9 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon BAGAPUR 49 49 Smt.Devaka V.Warankar 9/10/1955 7/11/1994 3 38.8 9/10/2020 51.1 26.2 31,402.05 2020 9       3 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon UMARI 50 50 Smt.Usha S.Chavhan 9/6/1954 7/11/1994 3 39.8 9/6/2019 52.2 25.2 30,186.45 2019 9       3 5 1 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon UMARDA 51 51 Smt.Suman B.Kove 1/6/1971 6/19/1995 2 24.4 1/6/2036 35.8 40.6 48,660.37 2036 1       2 5 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon KOTAMBA 52 52 Smt.Pratibha R.Akonkar 7/12/1972 6/19/1995 3 22.9 7/12/2037 34.3 42.1 50,477.21 2037 7       3 8 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon PIMPRI I. 53 53 Smt.Indu D.Gavarlhe 2/1/1958 9/1/1998 4 40.6 2/1/2023 48.8 24.4 29,302.67 2023 2       4 5 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon INDIRA n. 54 54 Smt.Anjana C.Gujar 7/4/1974 9/1/1998 2 24.2 7/4/2039 32.3 40.8 49,005.34 2039 7       2 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon NAIGAON 55 55 Smt.Usha B.Kambale 6/17/1960 7/13/1994 1 34.1 6/17/2025 46.4 30.9 37,115.40 2025 6       1 6 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon MITNAPUR 56 56 Smt.Koushal S.Gedam 7/7/1956 7/19/1994 2 38.0 7/7/2021 50.3 27.0 32,361.40 2021 7       2 2 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon DEOGAON 57 57 Smt.Shanta S.Naik 6/1/1965 7/13/1994 1 29.1 6/1/2030 41.4 35.9 43,062.01 2030 6       1 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon SAWAR-1 58 58 Smt.Premila J.Sutsonkar 7/12/1959 7/11/1994 3 35.0 7/12/2024 47.3 30.0 36,004.93 2024 7       3 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon SAWAR-2 59 59 Smt.Nalini S.Ghume 5/2/1969 11/1/2001 3 32.5 5/2/2034 37.5 32.5 38,997.95 2034 5       3 10 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon BORGAON 60 60 Smt.Sindu S.Jadhao 10/5/1963 9/1/1998 3 34.9 10/5/2028 43.1 30.1 36,113.35 2028 10       3 7 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon BHILUKSHA 61 61 Smt.Durga P.Dafale 7/5/1967 6/19/1995 3 28.0 7/5/2032 39.3 37.0 44,455.03 2032 7       3 9 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon PIMPALGAON 62 62 Smt.Indira S.Gadling 6/21/1964 7/13/1994 1 30.1 6/21/2029 42.4 34.9 41,928.54 2029 6       1 6 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon ASEGAON 63 63 Smt.Rekha A.Chavhan 7/7/1967 7/11/1994 3 27.0 7/7/2032 39.3 38.0 45,588.50 2032 7       3 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon ALEGAON 64 64 Smt.Kaushalya M.Raut 3/4/1960 7/11/1994 3 34.4 3/4/2025 46.7 30.6 36,777.00 2025 3       3 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon RANIAMARATI-1 65 65 Smt.Kalindi V.Hajare 5/3/1967 7/13/1994 3 27.2 5/3/2032 39.5 37.8 45,368.38 2032 5       3 5 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon RANIAMRAVATI-2 66 66 Smt.Lata S.Hole 4/4/1965 6/21/1995 3 30.2 4/4/2030 41.6 34.8 41,744.56 2030 4       3 6 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon GALVA 67 67 Smt.Sushila S.Yelekar 7/4/1962 7/11/1994 2 32.0 7/4/2027 44.3 33.0 39,576.18 2027 7       2 4 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon YAVALI 68 68 Smt.Nabu B.Dhurve 12/31/1969 7/11/1994 2 24.5 12/31/2034 36.8 40.5 48,568.38 2034 12       2 3 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon MAHULI 69 69 Smt.Shakuntala S.Godhankar 6/16/1959 7/11/1994 2 35.1 6/16/2024 47.4 29.9 35,919.51 2024 6       2 3 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon TAKALGAON 70 70 Smt.Rekha G.Turkane 7/11/1976 8/18/2004 1 28.1 7/11/2041 30.3 36.9 44,274.33 2041 7       1 10 4 3 4 -    
Babhulgaon PANAS 71 71 Smt.Bebi J.Mun 3/18/1971 6/18/1995 1 24.3 3/18/2036 35.6 40.8 48,900.21 2036 3       1 10 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon MANGUL 72 72 Smt.Maya P.Waghmare 5/29/1971 9/1/1999 1 28.3 5/29/2036 35.4 36.7 44,090.35 2036 5       1 10 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon DEHANI 73 73 Smt.Nirmala B.Rangari 10/21/1959 7/11/1994 1 34.7 10/21/2024 47.0 30.3 36,336.76 2024 10       1 7 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon GALVI 74 74 Smt.Sulochana JAGTAP 4/8/1960 7/14/1994 3 34.3 4/8/2025 46.6 30.7 36,882.14 2025 4       3 6 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon NAGARGAON 75 75 Smt.Chitrakala V.Udrake 12/8/1964 8/18/2004 1 39.7 12/8/2029 41.9 25.3 30,367.15 2029 12       1 6 4 1 4 -    
Babhulgaon NAGARI 76 76 Smt.Kusum R.Kohekar 5/24/1949 6/19/1995 3 46.1 5/24/2014 57.4 18.9 22,715.40 2014 5       3 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon GHARFAL 77 77 Smt.Nalu S.Tichukale 10/11/1969 6/11/1994 3 24.7 10/11/2034 37.1 40.3 48,400.82 2034 10       3   4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon PARSODI 78 78 Smt.Suman M.Kakade 8/12/1951 6/21/1995 3 43.9 8/12/2016 55.2 21.1 25,373.31 2016 8       3 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon SARUL 79 79 Smt.Kanta M.Shende 7/12/1966 6/19/1995 1 28.9 7/12/2031 40.3 36.1 43,275.56 2031 7       1 6 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon MAHAMMADPUR 80 80 Smt.Nirmala J.Munadle 5/21/1964 7/14/1994 2 30.1 5/21/2029 42.5 34.9 41,823.41 2029 5       2 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon SARFALI 81 81 Smt.Shashikala T.Talam 2/9/1971 7/13/1994 2 23.4 2/9/2036 35.7 41.6 49,892.40 2036 2       2 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon GAVANDI 82 82 Smt.Rukhma R.Mankar 7/2/1976 7/14/1994 4 18.0 7/2/2041 30.3 47.0 56,361.40 2041 7       4   4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon KHARDA 83 83 Smt.Parvati R.Gadekar 8/10/1979 8/18/2004 2 25.0 8/10/2044 27.2 40.0 47,973.72 2044 8       2 6 4 1 4      
Babhulgaon SHINDHI 84 84 Smt.Radha G.Malande 8/28/1956 4/14/1994 2 37.6 8/28/2021 50.2 27.4 32,847.64 2021 8       2 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon PANCHKED 85 85 Smt.Asha P.Khedkar 11/22/1962 6/19/1995 1 32.6 11/22/2027 43.9 32.4 38,912.53 2027 11       1 4 4 1 4 13/11/2000    
Babhulgaon ASTARAMPUR 86 86 Smt.Girija G.Dhokane 7/31/1959 6/19/1995 1 35.9 7/31/2024 47.3 29.1 34,940.45 2024 7       1   4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon SAUJANA 87 87 Smt.Usha B.Chetule 7/2/1964 6/19/1995 3 31.0 7/2/2029 42.3 34.0 40,844.35 2029 7       3 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon VARUD 88 88 Smt.Manda G.Gavali 9/13/1956 6/19/1995 1 38.8 9/13/2021 50.1 26.2 31,484.19 2021 9       1 5 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon RENUKAPUR 89 89 Smt.Aruna D.Madavi 1/5/1970 6/27/1995 2 25.5 1/5/2035 36.8 39.5 47,431.62 2035 1       2 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon YEARANDGAON 90 90 Smt.Kusum M.Tuputkar 11/13/1952 7/11/1994 5 41.7 11/13/2017 54.0 23.3 28,011.50 2017 11       5 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon GONDHALI 91 91 Smt.Savita C.Nagose 10/9/1981 11/10/2001 5 20.1 10/9/2046 25.1 44.9 53,894.05 2046 10       5 5 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon KINHI 92 92 Smt.Vandana N.Thakare 4/29/1972 11/8/2001 3 29.5 4/29/2037 34.5 35.5 42,565.91 2037 4       3 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon MUBARAKPUR 93 93 Smt.Minakshi P.Bhagat 6/5/1972 6/19/1995 1 23.0 6/5/2037 34.4 42.0 50,355.65 2037 6       1 9 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon RAUTSAWANGI 94 94 Smt.Malu P.Jumnake 6/1/1965 7/16/1994 2 29.1 6/1/2030 41.4 35.9 43,052.16 2030 6       2 4 4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon WATKHED bk 95 95 Smt.Nirmala A.Dhokane 6/1/1963 7/13/1994 1 31.1 6/1/2028 43.4 33.9 40,663.66 2028 6       1   4 3 4 13/11/2000    
Babhulgaon VIRKHED 96 96 Smt.Bebi B.Ghyare 7/2/1960 7/13/1995 3 35.0 7/2/2025 46.3 30.0 35,965.50 2025 7       3 4 4 1 4 13/11/2000    
Pandharkawada Maregaon 1 1   Prabhavati  Mande 7/5/1976 11/1/1982 OBC 6.3 7/5/2041 30.3 58.7 70,409.86 2041 7       OBC 20 4 1 4 3/11/1990    
Pandharkawada Sonbardi 2     Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Waghuli 3 1   Vithabai Bobade 1/11/1949 11/1/1982 OBC 33.8 1/11/2014 57.8 31.2 37,434.09 2014 1       OBC 20 4 3 4 3/11/1990    
Pandharkawada Chopan 4 1   Savitri Jadhava 4/7/1960 11/1/1982 N.T. 22.6 4/7/2025 46.6 42.4 50,917.45 2025 4       N.T. 20 4 3 4 12/10/1989    
Pandharkawada Kegaon 5 1   Anusaya Tekam 4/17/1956 11/1/1982 S.T. 26.5 4/17/2021 50.5 38.5 46,150.31 2021 4       S.T. 20 4 3 4 3/1/1991    
Pandharkawada Pahapal 6 1   Manda Ramjirwar 11/10/1951 11/1/1982 OBC 31.0 11/10/2016 55.0 34.0 40,831.21 2016 11       OBC 4 th 4 1 4 3/18/1991    
Pandharkawada Pahapal 7 2   Tanabai Chaudhari 8/2/1960 10/28/1986 OBC 26.2 8/2/2025 46.3 38.8 46,514.99 2025 8       OBC 7 th 4 3 4 12/10/1989    
Pandharkawada Pahapal 8 3   Suman Gohokar 1/5/1964 10/28/1986 OBC 22.8 1/5/2029 42.8 42.2 50,628.34 2029 1       OBC 20 4 1 4 12/10/1989    
Pandharkawada Nagezari 9 1   Kausalya Soyam 10/5/1964 10/28/1986 S.T. 22.1 10/5/2029 42.1 42.9 51,525.26 2029 10       S.T. 20 4 3 4 12/10/1989    
Pandharkawada Bhadumari 10 1   Panchaphula Marape 5/3/1960 11/1/1982 S.T. 22.5 5/3/2025 46.5 42.5 51,002.87 2025 5       S.T. 20 4 3 4 12/10/1989    
Pandharkawada Zuly 11 1   Tanabai Uravate 11/23/1964 11/1/1982 S.T. 17.9 11/23/2029 41.9 47.1 56,473.10 2029 11       S.T. 20 4 3 4 3/18/1991    
Pandharkawada Lingati 12 1   Kusum Navate 8/4/1950 11/1/1982 OBC 32.2 8/4/2015 56.2 32.8 39,306.78 2015 8       OBC 4 th 4 3 4 3/1/1990    
Pandharkawada Both 13 1   Vimal Mesharam  5/13/1964 12/2/1986 S.T. 22.6 5/13/2029 42.5 42.4 50,933.88 2029 5       S.T. 7 th 4 1 4 3/11/1990    
Pandharkawada Susari 14     Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Pendhari 15 1   Kamal Mesharam 9/22/1964 10/8/1982 S.T. 18.0 9/22/2029 42.1 47.0 56,348.25 2029 9       S.T. 20 4 2 4 3/18/1991    
Pandharkawada Wadner 16 1   Parvati  Shedmake 8/20/1946 11/7/1982 S.T. 36.2 8/20/2011 60.2 28.8 34,539.63 2011 8       S.T. 20 4 2 4 3/18/1991    
Pandharkawada Pahapal 17 4   Anita Shriramojwar 12/6/1962 10/26/1995 S.T. 32.9 12/6/2027 43.9 32.1 38,534.70 2027 12       S.T. 7th 4 3 4 12/10/1989    
Pandharkawada Both 18 2   Kusum Shedmake 5/21/1976 10/30/1995 S.T. 19.4 5/21/2041 30.5 45.6 54,669.40 2041 5       S.T. 5 th 4 3 4 12/10/1989    
Pandharkawada Bahatar 19 1   Kanta Vinod Whaghade 5/4/1972 6/10/2003 OBC 31.1 5/4/2037 34.5 33.9 40,680.08 2037 5       OBC 5 th 4 3 4 2/20/2004    
Pandharkawada Daheli 20 1   Chandrakala Govindwar 6/25/1960 6/10/2003 Other 43.0 6/25/2025 46.4 22.0 26,450.92 2025 6       Other 5 th 4 3 4 2/20/2004    
Pandharkawada Kusal 21 1   Bhimabai Tekam 12/15/1978 6/30/2003 S.T. 24.5 12/15/2043 27.9 40.5 48,551.95 2043 12       S.T. 4 th 4 3 4 2/20/2004    
Pandharkawada Ghonsi 22 1   Shobha Madavi 5/5/1976 9/3/1998 S.T. 22.3 5/5/2041 30.5 42.7 51,203.29 2041 5       S.T. 9 th 4 1 4 1/27/2001    
Pandharkawada Kodori 23 1   Kausalya J. Kulsange 10/5/1947 11/1/1982 S.T 35.1 10/5/2012 59.1 29.9 35,912.94 2012 10       S.T 20 4 1 4 3/18/1991    
Pandharkawada Pimpalkhuti 24 1   Nirmala S. Sidam 1/7/1975 8/27/1998 S.T 23.6 1/7/2040 31.8 41.4 49,636.14 2040 1       S.T 20 4 3 4 3/18/1991    
Pandharkawada Pmpribori 25 1   Anusaya S. Indale 11/16/1962 11/1/1982 S.C. 20.0 11/16/2027 44.0 45.0 54,048.46 2027 11       S.C. 20 4 3 4 4/8/1991    
Pandharkawada Satpali 26 1   Laxmi S. Latchetiwar 2/3/1970 12/1/1984 OBC 14.8 2/3/2035 36.7 50.2 60,208.62 2035 2       OBC 20 4 3 4 1/14/1990    
Pandharkawada Arli 27 1  Vaccant        0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Arli 28 2   Phulabai L. Mesharam 5/16/1968 10/27/1995 S.T 27.4 5/16/2033 38.5 37.6 45,062.83 2033 5       S.T 20 4 3 4 3/18/1991    
Pandharkawada Karegaon 29 1   Satubai Santosh Atram 1/15/1981 6/27/2003 S.T 22.4 1/15/2046 25.8 42.6 51,065.30 2046 1       S.T 20 4 2 4 2/20/2004    
Pandharkawada Hivari 30 1   Somabai L. Agirkar Not Available 10/14/1982 OBC #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!       OBC 20 4 1 4 3/18/1991    
Pandharkawada Ghubadi 31 1   Pramila Mahadev Bansod 2/17/1979 6/2/2003 S.C. 24.3 2/17/2044 27.7 40.7 48,854.21 2044 2       S.C. 5 th 4 3 4 2/20/2004    
Pandharkawada Wadwat 32 1   Subhadra M. Atram 7/29/1961 7/29/1993 S.T. 32.0 7/29/2026 45.3 33.0 39,599.18 2026 7       S.T. 20 4 3 4 4/4/1994    
Pandharkawada Rudha 33 1   Malubai G. Madpatche 10/30/1947 1/11/1982 S.T. 34.2 10/30/2012 59.0 30.8 36,960.99 2012 10       S.T. 20 4 1 4 3/18/1991    
Pandharkawada Khairy 34 1   Baby Maroti Gedam 10/7/1968 10/7/1982 S.T. 14.0 10/7/2033 38.1 51.0 61,200.82 2033 10       S.T. 20 4 3 4 3/18/1991    
Pandharkawada Chanakha 35 1 Vaccant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Patan 36 1   Kamala R. Chandawar 4/7/1958 3/10/1985 Other 26.9 4/7/2023 48.6 38.1 45,690.35 2023 4       Other 6 th 4 3 4 1/14/1990    
Pandharkawada Patan 37 2   Pushapa A. Rajgadkar 7/1/1952 3/10/1985 OBC 32.7 7/1/2017 54.3 32.3 38,771.25 2017 7       OBC 20 4 1 4 1/14/1990    
Pandharkawada Patan 38 3   Panchphula G. Keram 2/13/1950 10/3/1995 S.T. 45.6 2/13/2015 56.7 19.4 23,237.78 2015 2       S.T. 20 4 1 4 1/19/2001    
Pandharkawada Digras 39 1   Jaiboonbai S. Meheboob 2/4/1961 5/15/1985 Other 24.3 2/4/2026 45.7 40.7 48,870.64 2026 2       Other 20 4 3 4 1/14/1990    
Pandharkawada Surdapur  40 1   Anusaya G. Atram 11/5/1956 10/20/1984 S.T. 28.0 11/5/2021 50.0 37.0 44,451.75 2021 11       S.T. 20 4 1 4 2/6/1990    
Pandharkawada Kamalveli 41 1   Vatchala D. Madavi 3/22/1950 5/15/1985 S.T. 35.1 3/22/2015 56.6 29.9 35,820.94 2015 3       S.T. 20 4 1 4 2/16/1990    
Pandharkawada Aherli 42 1   Gavalan Narhari Sidam 4/9/1941 6/10/1985 S.T. 44.2 4/9/2006 65.6 20.8 24,995.48 2006 4       S.T. 5 th 4 3 4 3/18/1991    
Pandharkawada Dhabhadorli 43 1   Rajnee Shamrao Gedam  4/10/1955 6/10/1985 S.T. 30.2 4/10/2020 51.6 34.8 41,800.41 2020 4       S.T. 4 th 4 3 4 1/14/1990    
Pandharkawada Watholi 44 1   Gangubai R. Ganjiwar 6/18/1951 10/20/1984 OBC 33.3 6/18/2016 55.4 31.7 37,992.61 2016 6       OBC 20 4 3 4 1/14/1990    
Pandharkawada Takali 45 1   Sarala P. Ankatwar 12/3/1946 11/20/1984 OBC 38.0 12/3/2011 59.9 27.0 32,440.25 2011 12       OBC 20 4 1 4 3/11/1990    
Pandharkawada Khairgaon (D) 46     Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Morawa 47 1   Kanta Gedam 2/2/1959 11/1/1982 S.T. 23.7 2/2/2024 47.8 41.3 49,504.72 2024 2       S.T. 20 4 3 1 2/18/1990    
Pandharkawada Ghoddhara 48 1   Jai Motekar 5/16/1942 9/23/1982 OBC 40.4 5/16/2007 64.5 24.6 29,572.07 2007 5       OBC 20 4 3 1 4/1/1991    
Pandharkawada Sakhara 49 1   Sushila Kudmate 7/25/1967 12/29/1984 S.T. 17.4 7/25/2032 39.3 47.6 57,084.19 2032 7       S.T. 20 4 3 1 4/1/1991    
Pandharkawada Niljai 50 1   Ambubai Mesharam 02/30/1951 1/3/1983 S.T. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!       S.T. 20 4 3 1 4/1/1991    
Pandharkawada Khairgaon [K] 51 1   Ratnamala Mesharam 7/1/1965 1/17/1992 S.T. 26.5 7/1/2030 41.3 38.5 46,143.74 2030 7       S.T. 9 th 4 3 4 2/20/2004    
Pandharkawada Kongara 52 1   Bahina Gedekar 1/4/1943 11/1/1982 S.C. 39.8 1/4/2008 63.8 25.2 30,209.45 2008 1       S.C. 20 4 3 1 4/1/1991    
Pandharkawada Khairgaon[B] 53 1   Laxmi T. Soyam 6/5/1978 5/29/2003 S.T. 25.0 6/5/2043 28.4 40.0 48,023.00 2043 6       S.T. 6 th 4 1 1 2/20/2004    
Pandharkawada Pathri 54 1   Vatchala Gedam 3/8/1952 11/1/1982 S.T. 30.7 3/8/2017 54.7 34.3 41,218.89 2017 3       S.T. 20 4 3 1 2/18/1990    
Pandharkawada Pathri Tanda 55 1   Shanta Sapkal 1/3/1953 9/25/1986 OBC 33.7 1/3/2018 53.8 31.3 37,529.36 2018 1       OBC 7 th 4 3 4 2/20/2004    
Pandharkawada Kinhi 56 1   Shashikala Naitam 12/6/1959 10/26/1985 S.T. 25.9 12/6/2024 46.9 39.1 46,935.52 2024 12       S.T. 20 4 2 4 2/20/2004    
Pandharkawada Saikhed 1  57 1   Nirmala Nimsarkar 10/3/1963 10/26/1985 S.C. 22.1 10/3/2028 43.1 42.9 51,525.26 2028 10       S.C. 5 th 3 3 4 2/20/2004    
Pandharkawada Saikhed 2  58 2   Suman Lonbale 12/10/1951 9/15/1998 S.C. 46.8 12/10/2016 54.9 18.2 21,884.19 2016 12       S.C. 4 th 4 2 1 4/1/1991    
Pandharkawada Lingti 59 1   Triveni Londhe 7/3/1967 1/17/1992 OBC 24.5 7/3/2032 39.3 40.5 48,551.95 2032 7       OBC 7 th 4 3 4 2/20/2004    
Pandharkawada Wagada 60 1   Shevanti  Atram  11/3/1952 10/16/1986 S.T. 33.9 11/3/2017 54.0 31.0 37,259.96 2017 11       S.T. 4 th 4 3 1 1/28/1990    
Pandharkawada Wagada Tanda 61 1   Vasanti Chavan 7/22/1958 10/8/2001 N.T. 43.2 7/22/2023 48.3 21.8 26,142.09 2023 7       N.T. 20 4 2 1 2/20/2004    
Pandharkawada Karanwadi 62 1   Rama Lohakare 6/25/1958 9/1/1986 OBC 28.2 6/25/2023 48.4 36.8 44,175.77 2023 6       OBC 4 th 4 3 1 2/18/1990    
Pandharkawada Umari 1 63 1   Rukhama Tekam 3/16/1952 11/1/1982 S.T. 30.6 3/16/2017 54.6 34.4 41,245.17 2017 3       S.T. 20 4 1 1 4/1/1991    
Pandharkawada Umari 2 64 2   Kusum Khairey 8/1/1951 10/30/1985 OBC 34.2 8/1/2016 55.3 30.8 36,905.13 2016 8       OBC  4 th 4 1 4 4/1/1991    
Pandharkawada Telang Takali 1 65 1   Laxmi Kambale 11/24/1948 11/1/1982 OBC 33.9 11/24/2013 57.9 31.1 37,276.39 2013 11       OBC 20 4 1 1 2/18/1990    
Pandharkawada Telang Takali 2 66 2   Lila Gurnule 11/7/1960 10/30/1985 OBC 25.0 11/7/2025 46.0 40.0 48,026.28 2025 11       OBC 5 th 4 3 4 2/18/1990    
Pandharkawada Khinalla  67 1   Shanu Gedam 12/20/1952 11/1/1982 S.T. 29.9 12/20/2017 53.9 35.1 42,161.81 2017 12       S.T. 20 4 3 1 2/18/1990    
Pandharkawada Khairgaon [D] 68 2   Chandrakala D. Malarwar 3/2/1974 10/27/2004 OBC 30.7 3/2/2039 32.7 34.3 41,212.32 2039 3       OBC 4 th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Akoli [Kd] 69 1   Sevanta Gahukar 6/23/1940 11/1/1982 OBC 42.4 6/23/2005 66.4 22.6 27,170.43 2005 6       OBC 20 3 1 1 8/16/1993    
Pandharkawada Datpadi 70 1   Sumitra Kisan Rathod 4/28/1957 10/26/1995 N.T. 38.5 4/28/2022 49.5 26.5 31,806.16 2022 4       N.T. 20 4 3 4 1/19/2001    
Pandharkawada Gopalpur 71 1   Laxmi Vitthal Parshive  8/20/1960 10/26/1995 N.T. 35.2 8/20/2025 46.2 29.8 35,781.52 2025 8       N.T. 7 th 4 3 4 1/19/2001    
Pandharkawada Dhoki Road 72 1   Shashikala Madavi 2/12/1948 11/1/1982 S.T. 34.7 2/12/2013 58.7 30.3 36,340.04 2013 2       S.T. 20 4 3 1 1/2/1990    
Pandharkawada Pimpri Road 73 1   Shanura L. Korvate 3/2/1945 11/1/1982 S.T. 37.7 3/2/2010 61.7 27.3 32,798.36 2010 3       S.T. 20 4 1 1 3/18/1991    
Pandharkawada Mangurda 74 1   Gita Ankush Ade 5/7/1975 10/26/2000 S.T. 25.5 5/7/2040 31.5 39.5 47,434.91 2040 5       S.T. 10 th 4 3 4 1/19/2001    
Pandharkawada Mutchi 75 1   Ram Tekam 1/1/1948 11/1/1982 S.T. 34.8 1/1/2013 58.8 30.2 36,202.05 2013 1       S.T. 20 4 1 1 2/6/1990    
Pandharkawada Tadumari 76 1   Zumarabai G. Shedmake 12/30/1959 9/5/1998 S.T. 38.7 12/30/2024 46.8 26.3 31,582.75 2024 12       S.T. 4 th 4 2 4 2/27/2001    
Pandharkawada Tatapur 77 1   Maya D. Bodalwar 8/5/1970 10/26/1995 OBC 25.2 8/5/2035 36.2 39.8 47,730.60 2035 8       OBC 20 4 3 1 1/19/2001    
Pandharkawada Chalbardi 78 1   Lila D. Sidam 9/5/1960 11/1/1982 S.T. 22.2 9/5/2025 46.2 42.8 51,413.55 2025 9       S.T. 20 4 3 4 2/6/1990    
Pandharkawada Ballarpur 79 1   Vatchala M. Kodape 5/24/1972 9/3/1998 S.T. 26.3 5/24/2037 34.4 38.7 46,465.71 2037 5       S.T. 20 4 3 1 2/27/2001    
Pandharkawada Belori 80 1   Chanda D. Gedam 1/15/1978 5/28/2002 S.T. 24.4 1/15/2043 28.8 40.6 48,762.22 2043 1       S.T. 9 th 3 3 4 2/20/2004    
Pandharkawada Wedad 81 1   Nivruta P. Gohukar 1/13/1958 11/1/1982 OBC 24.8 1/13/2023 48.8 40.2 48,239.84 2023 1       OBC 20 4 3 1 3/11/1990    
Pandharkawada Borgaon 82 1   Kamal Maroti Soyam 11/15/1946 11/1/1982 S.T. 36.0 11/15/2011 60.0 29.0 34,845.17 2011 11       S.T. 20 4 3 1 2/6/1990    
Pandharkawada Ghanmod 83 1   Chandrakala B. Gedam 6/4/1952 11/1/1982 S.T. 30.4 6/4/2017 54.4 34.6 41,508.01 2017 6       S.T. 20 4 3 1 2/6/1990    
Pandharkawada Akoli [Bk.] 84 1             VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Baggi 85 1  Lachhaka R. Kankuntwar 10/24/1946   OBC -46.8 10/24/2011 60.0 111.8 134,176.59 2011 10       OBC 20 4 3 1 8/16/1993    
Pandharkawada Kondhi 86 1   Shanta Tekam 12/7/1958 1/7/1984 S.T. 25.1 12/7/2023 47.9 39.9 47,898.15 2023 12       S.T. 4 th 4 2 1 3/11/1990    
Pandharkawada Vanjari 87 1   Khetrubai Naitam 11/24/1954 12/1/1982 S.T. 28.0 11/24/2019 51.9 37.0 44,376.18 2019 11       S.T. 20 4 1 1 2/6/1990    
Pandharkawada Mahandoli 88 1   Kamala S. Madavi 3/15/1957 12/1/1982 S.T. 25.7 3/15/2022 49.6 39.3 47,142.51 2022 3       S.T. 20 4 3 1 2/6/1990    
Pandharkawada Ganeshpur [s] 89 1   Malati N. Wargantiwar 7/1/1955 11/1/1982 OBC 27.3 7/1/2020 51.3 37.7 45,197.54 2020 7       OBC 20 4 3 1 2/6/1990    
Pandharkawada Sakhara 90 1   Banjubai Todsam 12/18/1941 11/1/1982 S.T. 40.9 12/18/2006 64.9 24.1 28,954.41 2006 12       S.T. 20 4 1 1 4/8/1991    
Pandharkawada Mohoda 91 1   Kusum Shankar Mesharam 1/10/1961 8/4/1992 S.T 31.6 1/10/2026 45.8 33.4 40,121.56 2026 1       S.T 20 4 3 4 4/4/1994    
Pandharkawada Mohoda 92 2   Venubai N. Yerame 11/24/1944 9/22/1986 S.T 41.8 11/24/2009 61.9 23.2 27,807.80 2009 11       S.T 20 4 1 4 1/4/1990    
Pandharkawada Mohoda 93 3   Vatchala Mahadev Uike 4/19/1952 9/22/1986 S.T 34.4 4/19/2017 54.5 30.6 36,688.30 2017 4       S.T 6 th 4 3 4 2/27/1990    
Pandharkawada Asoli 94 1   Girija S. Dhurwe 12/17/1949 9/22/1986 S.T 36.8 12/17/2014 56.9 28.2 33,882.55 2014 12       S.T 20 4 3 4 2/27/1990    
Pandharkawada Chikhaldara 95 1   Jauabai B. Maske 10/20/1960 9/22/1986 S.T 25.9 10/20/2025 46.0 39.1 46,892.81 2025 10       S.T 7 th 4 3 4 1/4/1990    
Pandharkawada Krishnapur 96 1   Parwati R. Tumram 9/2/1967 9/22/1986 S.T 19.1 9/2/2032 39.2 45.9 55,135.93 2032 9       S.T 4 th 4 1 4 8/16/1993    
Pandharkawada Karegaon 97 1   Rukhma S. Pendor 10/7/1945 9/22/1986 S.T 41.0 10/7/2010 61.1 24.0 28,849.28 2010 10       S.T 20 4 1 4 2/27/1990    
Pandharkawada Dhaba 98 1   Jnabai P. Mesharam 10/7/1945 9/22/1986 S.T 41.0 10/7/2010 61.1 24.0 28,849.28 2010 10       S.T 20 4 1 4 8/16/1993    
Pandharkawada Meera 99 1   Nirmala T. Ade 11/16/1961 9/22/1986 S.T 24.8 11/16/2026 45.0 40.2 48,180.70 2026 11       S.T 20 4 1 4 2/27/1990    
Pandharkawada Jeera 100 1   Sakhu G. Chavan 11/21/1961 9/22/1986 N.T. 24.8 11/21/2026 45.0 40.2 48,197.13 2026 11       N.T. 20 4 1 4 4/1/1991    
Pandharkawada Wathoda 101 1   Yamuna H.Sidam 11/25/1964 9/19/1982 S.T 17.8 11/25/2029 41.9 47.2 56,620.94 2029 11       S.T 20 4 3 4 2/27/1990    
Pandharkawada Joginkawada 102 1   Lila L. Todsam 3/2/1953 9/19/1982 S.T 29.5 3/2/2018 53.7 35.4 42,539.63 2018 3       S.T 20 4 1 4 1/14/1990    
Pandharkawada Mohadari 103 1   Kunda K. Chaudhari 7/9/1952 9/22/1986 OBC 34.2 7/9/2017 54.3 30.8 36,954.41 2017 7       OBC 5 th 4 3 4 2/27/1990    
Pandharkawada Mohad [pod] 104 4   Sumitra S. Mesharam 8/12/1971 10/26/1995 S.T. 24.2 8/12/2036 35.2 40.8 48,956.06 2036 8       S.T. 4 th 4 3 4 1/19/2001    
Pandharkawada Rampur 105 1   Shashikala V. Raut 10/12/1958 9/22/1986 OBC 27.9 10/12/2023 48.1 37.1 44,464.89 2023 10       OBC 20 4 1 4 1/14/1990    
Pandharkawada Runza 106 1   Kusum R. Salam 10/15/1954 9/19/1982 S.T. 27.9 10/15/2019 52.1 37.1 44,484.60 2019 10       S.T. 20 4 1 4 2/27/1990    
Pandharkawada Runza 107 2   Baharubee H. Pathan 5/9/1948 9/19/1982 OBC 34.4 5/9/2013 58.5 30.6 36,763.86 2013 5       OBC 20 4 1 4 1/14/1990    
Pandharkawada Runza tanda 108 1   Lalita A.Rathod 6/17/1981 7/28/2005 V.N.T. 24.1 6/17/2046 25.4 40.9 49,064.48 2046 6       V.N.T. 9tH 4 3 4 Untrained    
Pandharkawada Vrundawantakali 109 1   Isarabai H. Parchake 9/19/1954 9/22/1986 S.T. 32.0 9/19/2019 52.1 33.0 39,589.32 2019 9       S.T. 4 th 4 3 4 2/27/1990    
Pandharkawada Pimpalshenda 110 1   Suman N. Khaparde 4/3/1951 9/22/1986 OBC 35.5 4/3/2016 55.6 29.5 35,436.55 2016 4       OBC 4 th 4 3 4 2/27/1990    
Pandharkawada Runza 111 4   Meera Ganesh Kudmate 4/2/1976 10/30/2004 S.T. 28.6 4/2/2041 30.6 36.4 43,705.95 2041 4       S.T. 7 th 4 3 4 Untrained    
Pandharkawada Mohadari 112 5   Sindhu K . Maraskolhe 3/12/1973 10/30/2004 S.T. 31.6 3/12/2038 33.6 33.4 40,036.14 2038 3       S.T. 7 th 4 2 4 Untrained    
Pandharkawada Padha 113 1   Jija M. Chaudhari 9/19/1944 11/15/1982 OBC 38.2 9/19/2009 62.1 26.8 32,213.55 2009 9       OBC 20 4 3 1 4/1/1991    
Pandharkawada Ganeshpur 114 1   Suman G. Mesharam 9/4/1967 10/20/1995 S.T. 28.1 9/4/2032 39.2 36.9 44,251.33 2032 9       S.T. 20 4 2 1 1/27/2001    
Pandharkawada Pimpalpur 115 1   Vithabai K. Borkute 5/15/1948 11/1/1982 OBC 34.5 5/15/2013 58.5 30.5 36,642.30 2013 5       OBC 20 4 3 1 4/1/1991    
Pandharkawada Wai 116 1 Maya A. Mundare 7/14/1965 7/20/1993 OBC 28.0 7/14/2030 41.3 37.0 44,379.47 2030 7       OBC 20 4 5 1 8/16/1993    
Pandharkawada Dhoki 117 1   Gangu L. Mesharam 8/21/1941 8/25/1982 S.T. 41.0 8/21/2006 65.2 24.0 28,786.86 2006 8       S.T. 20 4 2 1 8/16/1993    
Pandharkawada Wadhona[Bk.] 118 1   Ratnamala T. Kudmate 1/1/1955 8/15/1984 S.T. 29.6 1/1/2020 51.8 35.4 42,454.21 2020 1       S.T. 7 th 4 2 1 2/27/1990    
Pandharkawada Wadhona[Kd..] 119 1   Pramila S. Atram 1/2/1982 7/17/2003 S.T. 21.5 1/2/2047 24.8 43.5 52,156.06 2047 1       S.T. 7 th 4 2 1 2/20/2004    
Pandharkawada Sakhi 120     VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Dharna 121 1   Shanta G. Karluke 12/8/1949 11/6/1982 N.T. 32.9 12/8/2014 56.9 32.1 38,505.13 2014 12       N.T. 20 4 4 1 2/28/1990    
Pandharkawada Mangi 122 1   Radha B. Purake 5/13/1941 11/1/1982 S.T. 41.5 5/13/2006 65.5 23.5 28,234.91 2006 5       S.T. 20 4 2 1 1/27/1990    
Pandharkawada Karanji 1 123 1   Jija Bapurao Tipale 2/12/1950 11/1/1982 OBC 32.7 2/12/2015 56.7 32.3 38,738.40 2015 2       OBC 4 th 4 1 1 1/28/1990    
Pandharkawada Karanji 2 124 2   Usha D. Barsagade 10/24/1960 1/20/1993 OBC 32.2 10/24/2025 46.0 32.8 39,310.06 2025 10       OBC 4 th 4 3 1 8/16/1993    
Pandharkawada Karanji 3 125 3   Tai B. Waghmare 12/7/1969 10/27/1995 S.C. 25.9 12/7/2034 36.9 39.1 46,935.52 2034 12       S.C. 6 th 4 1 1 1/27/2001    
Pandharkawada Kothada 126 1   Shanta A. Thakare 10/15/1958 11/1/1982 OBC 24.0 10/15/2023 48.1 41.0 49,143.33 2023 10       OBC 20 3 3 1 8/16/1993    
Pandharkawada Surdevi 127 1   Sumitra B. Rampure 6/12/1984 7/9/2003 S.C. 19.1 6/12/2049 22.4 45.9 55,112.94 2049 6       S.C. 8 th 4 2 1 2/20/2004    
Pandharkawada Adani 128 1   VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Chanai 129 1   Nirmala U. Bhagat 2/15/1960 6/15/1988 S.C. 28.3 2/15/2025 46.7 36.7 44,004.93 2025 2       S.C. 20 4 1 1 8/16/1993    
Pandharkawada Khathara 130 1   Kamal D.Kowe 9/5/1956 10/20/1995 S.T. 39.1 9/5/2021 50.2 25.9 31,053.80 2021 9       S.T. 4 th 4 2 1 2/27/2001    
Pandharkawada Singledeep 131     VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Munzala 132     VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Sonurli 133 1 Laxmi D. Pimpare 5/15/1970 10/27/1995 OBC 25.5 5/15/2035 36.5 39.5 47,457.91 2035 5       OBC 20 4 2 1 2/27/2001    
Pandharkawada Zunzarpur 134 1   Radhabai M. Madavi 12/5/1955 11/1/1982 S.T. 26.9 12/5/2020 50.9 38.1 45,713.35 2020 12       S.T. 20 4 3 1 1/20/1990    
Pandharkawada Marathawsakadi 135 1   Shobha Y. Todasam 7/17/1957 11/1/1982 S.T. 25.3 7/17/2022 49.3 39.7 47,648.46 2022 7       S.T. 4 th 4 3 1 1/2/1990    
Pandharkawada Gondwakadi 136 1   Roshan B Nasher Sheikh 8/19/1954 11/1/1982 OBC 28.2 8/19/2019 52.2 36.8 44,156.06 2019 8       OBC 4 th 4 3 1 1/2/1990    
Pandharkawada Andharwadi 137 1   Radhabai k. Koye 2/5/1965 8/2/1993 S.T. 28.5 2/5/2030 41.7 36.5 43,814.37 2030 2       S.T. 20 4 3 1 4/4/1994    
Pandharkawada Darapur 138 1   Jijabai H. Mesharam 10/19/1961 11/1/1982 S.T. 21.0 10/19/2026 45.0 44.0 52,757.29 2026 10       S.T. 20 4 3 1 3/18/1991    
Pandharkawada Ambhora 139 1   Nirmala S. Gedam 4/18/1960 11/1/1982 S.T. 22.5 4/18/2025 46.5 42.5 50,953.59 2025 4       S.T. 4 th 4 3 1 1/2/1990    
Pandharkawada Tembhi 140 1   Sombai A. Mangam 3/13/1949 11/1/1982 S.T. 33.6 3/13/2014 57.6 31.4 37,634.50 2014 3       S.T. 20 4 3 1 1/2/1990    
Pandharkawada Kelapur 141 1   Shobha D. Annerwar 7/1/1960 11/1/1982 OBC 22.3 7/1/2025 46.3 42.7 51,196.71 2025 7       OBC 7 th 4 1 1 1/2/1990    
Pandharkawada Kelapur 142 2   Karnubai T. Kohachade 1/18/1965 10/26/1995 S.T. 30.8 1/18/2030 41.8 34.2 41,077.62 2030 1       S.T. 20 4 3 1 12/10/1989    
Pandharkawada Sunna 143     VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Maregaon [F.] 144 1   ChababaiS. Mesharam 11/4/1953 11/1/1982 S.T. 29.0 11/4/2018 53.0 36.0 43,209.86 2018 11       S.T. 6 th 4 3 1 1/2/1990    
Pandharkawada Kopamanwadi 145 1   Denubai G. Padkantiwar 4/17/1948 11/1/1982 OBC 34.5 4/17/2013 58.5 30.5 36,550.31 2013 4       OBC 20 4 1 1 4/9/1991    
Pandharkawada Varha 146 1   Anjana L. Nival 11/22/1948 9/1/1986 OBC 37.8 11/22/2013 57.9 27.2 32,670.23 2013 11       OBC 20 4 1 1 4/8/1991    
Pandharkawada Kawatha 147 1   Lila G. Rakhonde 2/27/1947 11/1/1982 OBC 35.7 2/27/2012 59.7 29.3 35,186.86 2012 2       OBC 20 4 1 1 4/8/1991    
Pandharkawada Patanbori 148 1   Suman G. Rapartiwar 10/1/1954 10/20/1986 OBC 32.1 10/1/2019 52.1 32.9 39,536.76 2019 10       OBC 20 4 3 1 4/9/1991    
Pandharkawada Patanbori 149 4   Shanta S. Kurrewar 6/5/1970 10/27/1995 OBC 25.4 6/5/2035 36.4 39.6 47,526.90 2035 6       OBC 8 th 4 3 4 12/10/1989    
Pandharkawada Patanbori 150 5   Lila H. Mesharam 11/1/1963 10/27/1995 S.T. 32.0 11/1/2028 43.0 33.0 39,618.89 2028 11       S.T. 7 th 4 3 1 12/11/1989    
Pandharkawada Patanbori 151 6   Lila M. Madavi 6/3/1960 10/27/1995 S.T. 35.4 6/3/2025 46.4 29.6 35,521.97 2025 6       S.T. 4 th 4 3 1 12/12/1989    
Pandharkawada Chanakha 152 2   Smt. Shobha R. Wahile 5/4/1975 10/29/2004 N.T. 29.5 5/4/2040 31.5 35.5 42,615.20 2040 5       N.T. 20 4 3 4 Untrained    
Pandharkawada Sunna 153 2   Smt. Suman P. Madavi 11/27/1965 10/28/2004 S.C. 38.9 11/27/2030 40.9 26.1 31,296.92 2030 11       S.C. 20 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Sonbardi 154 2   Smt. Shobha M. Nagbhidkar 2/20/1966 10/29/2004 S.C. 38.7 2/20/2031 40.7 26.3 31,572.90 2031 2       S.C. 7th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Chalbardi 155 2   Smt. Sumitra R. Pupalwar 12/18/1969 10/28/2004 OBC 34.9 12/18/2034 36.9 30.1 36,165.91 2034 12       OBC 20 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Akoli [Kd] 156 2   Smt. Kusum D. Mandavgade 9/2/1966 10/28/2004 OBC 38.2 9/2/2031 40.2 26.8 32,213.55 2031 9       OBC 8 th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Daheli [ Tanda] 157     VACCANT       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Pandharkawada Both 158 3   Smt.  Tejswini P. Dhurve 10/30/1980 10/27/2004 S.T. 24.0 10/30/2045 26.0 41.0 49,209.03 2045 10       S.T. 20 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Pahapal 159 5   Smt.  Anita A. Khandare  6/12/1973 10/27/2004 S.C. 31.4 6/12/2038 33.4 33.6 40,348.25 2038 6       S.C. 9 th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Pahapal 160 6   Smt. Kamini R. Bhoyar 11/10/1982 10/28/2004 OBC 22.0 11/10/2047 24.0 43.0 51,640.25 2047 11       OBC 6 th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Pimpri [R] 161 2   Smt.  Shila H. Gedam 6/5/1985 10/27/2004 S.T. 19.4 6/5/2050 21.4 45.6 54,725.26 2050 6       S.T. 9 th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Patanbori 162 3   Smt. Kamala D. Mamidwar 6/10/1975 10/27/2004 Other 29.4 6/10/2040 31.4 35.6 42,743.33 2040 6       Other 8 th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Patanbori 163 2   Smt. Vaishali S. Pillewar 1/12/1978 10/27/2004 OBC 26.8 1/12/2043 28.8 38.2 45,851.33 2043 1       OBC 10 th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Patanbori 164 8   Smt. Kanta S. Karlawar 2/10/1968 10/27/2004 OBC 36.7 2/10/2033 38.7 28.3 33,948.25 2033 2       OBC 20 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Patanbori 165 7   Smt. Sharda D. Engurtiwar 5/6/1976 10/27/2004 OBC 28.5 5/6/2041 30.5 36.5 43,827.52 2041 5       OBC 20 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Bharumari 166 2   Smt. Nirmala chandrabhan Atram 8/10/1965 7/6/2005 S.T. 39.9 8/10/2030 41.2 25.1 30,114.17 2030 8       S.T. 3rd 4 3 4 Untrained    
Pandharkawada Kondi 167 2   Smt. Ashwini Sanjay Kanake 6/22/1983 7/2/2005 S.T. 22.0 6/22/2048 23.4 43.0 51,567.97 2048 6       S.T. 7th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Adni 168 2   Smt. Yamunatai Janrao Tekam 7/18/1979 7/8/2005 S.T. 26.0 7/18/2044 27.3 39.0 46,833.68 2044 7       S.T. 6th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Adni 169 2   Smt. Kapana Suresh Paratkar 4/9/1976 7/7/2005 OBC 29.2 4/9/2041 30.6 35.8 42,907.60 2041 4       OBC 1st 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Sakhi 170 2   Smt. Shobha Suresh Meshram 10/30/1979 7/5/2005 S.T. 25.7 10/30/2044 27.0 39.3 47,185.22 2044 10       S.T. 5th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Vanjri 171 2   Smt. Vitha Ramdas Gedam   7/4/2005 S.T. 105.5 12/31/1964 106.8 -40.5 -48,607.80 1964 12       S.T.         Untrained    
Pandharkawada Pithpugari 172 1   Smt.  Anusaya Sonu Dandaje 4/1/1970 7/7/2005 S.T. 35.3 4/1/2035 36.6 29.7 35,679.67 2035 4       S.T. 2nd 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Akoli (B) 173 2   Smt.  Ratnamala vishnu Meshram 10/7/1965 7/29/2005 S.T. 39.8 10/7/2030 41.1 25.2 30,229.16 2030 10       S.T. 3rd 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Pimpleshenda 174 1   Smt. Tulsabai Hanmantu Atram   8/11/2005 S.T. 105.6 12/31/1964 106.8 -40.6 -48,732.65 1964 12       S.T.   4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Mangi 175 2   Smt.  Sunita dharmaji Purake 6/14/1973 7/4/2005 S.T. 32.1 6/14/2038 33.4 32.9 39,533.47 2038 6       S.T. 7th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Chikhaldara 176 2   Smt. Nanda Datta Deshmukh 7/1/1966 7/4/2005 OBC 39.0 7/1/2031 40.3 26.0 31,188.50 2031 7       OBC 4th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Karanji 177 4   Sheikh Masum Sheikh Ajiz 7/5/1973 7/28/2005 OBC 32.1 7/5/2038 33.3 32.9 39,523.61 2038 7       OBC 10 th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Karanji 178 5 Smt. Jija Sudhakar Ramapure 7/1/1984   S.T. -84.5 7/1/2049 22.3 149.5 179,400.41 2049 7       S.T. 9th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada Mangurda 179 2 Smt. Vandana Tulshram Atram 6/30/1976   S.T. -76.5 6/30/2041 30.3 141.5 169,797.13 2041 6       S.T. 9th 4 1 4 Untrained    
Pandharkawada DharamGota 180   Vacant       0.0 12/31/1964 106.8 65.0 78,002.46 1964 12                      
Wani Koalgaon 1 1 Smt. Skhubai Bhiwaji Sidam 4/15/1941 09/01/1983 ST 42.4 4/15/2006 65.6 22.6 27,144.15 2006 4       ST - Yes yes   21/07/2001    
Wani Sakhara 2 2 Smt. Chandrakla Landge  11/09/1952 11/23/1983 OBC 31.0 11/9/2017 54.0 34.0 40,755.65 2017 11       OBC - Yes yes   21/07/2002    
Wani Matholi 4 4 Smt. Lalita Dyal Madavi 07/15/1965 08/01/1988 ST 23.0 7/15/2030 41.3 42.0 50,342.51 2030 7                      
Wani Mungoli 5 5 Smt. Anjana Madhav Durvee 09/04/1949 11/17/1983 OBC 34.2 9/4/2014 57.2 30.8 36,957.70 2014 9       ST 3 No No   21/07/2002    
Wani Chincholi 6 6 Smt. Sindhubai Karnu Salam  12/04/1957 12/08/1989 ST 32.0 12/4/2022 48.9 33.0 39,586.04 2022 12       OBC 2 No No   21/07/2001    
Wani Naygaon 7 7 Smt. Tarabai Tatoba Thak 05/05/1952 11/26/1983 OBC 31.6 5/5/2017 54.5 33.4 40,128.13 2017 5       ST 6 No No   21/07/2001    
Wani Naygaon 8 8 Smt. Manjula Pandurang Zade 03/01/1949 11/26/1987 OBC 38.7 3/1/2014 57.7 26.3 31,513.76 2014 3       OBC 4 No yes   25/11/2000    
Wani Belora 9 9 Smt. Minikshi Vitthal Bhongle  07/01/1963 07/20/1999 OBC 36.1 7/1/2028 43.3 29.0 34,740.04 2028 7       OBC 8 No yes   25/11/2000    
Wani Belora 10 10 Smt. Anita Dattu Thavri 09/16/1969 11/30/2004 OBC 35.2 9/16/2034 37.1 29.8 35,751.95 2034 9       OBC - No No   25/11/2000    
Wani Belora 11 11 Smt.Kanta Krushana Sonttake 05/12/1957 08/22/1995 SC 38.3 5/12/2022 49.5 26.7 32,065.71 2022 5       OBC 7 No yes        
Wani Punwar 12 12 Smt. Kusum Ganpat Hokam 02/01/1950 08/01/1983 OBC 33.5 2/1/2015 56.8 31.5 37,805.34 2015 2       SC 7 No No   25/11/2000    
Wani Punwar 13 13 Smt. Hirkanya Madhukar Atram 05/22/1966 7/27/1999 ST 33.2 5/22/2031 40.5 31.8 38,183.16 2031 5       OBC - No yes   25/11/2000    
Wani Punwar 14 14 Smt.. Sangbhima Udhav Thamke  07/01/1961 8/24/1995 SC 34.1 7/1/2026 45.3 30.9 37,023.41 2026 7       ST   No No   13/11/2000    
Wani Kavadshi 15 15 Smt. Bulkbai Sitaram Tekam 02/09/1950 12/01/1984 ST 34.8 2/9/2015 56.7 30.2 36,228.34 2015 2       SC 7 No No   13/11/2000    
Wani Savangi 16 16 Smt. Chandrakala Vitthal Kulsange 06/12/1955 12/13/1985 ST 30.5 6/12/2020 51.4 34.5 41,396.30 2020 6       ST 9 No No   13/11/2000    
Wani Savangi 17 17 Smt. Mirabai Sadhugi Madavi 09/12/1951 8/28/1995 ST 44.0 9/12/2016 55.1 21.0 25,251.75 2016 9       ST 2 No Yes   13/11/2000    
Wani Yanadai 18 18 Smt. Pushpa Bhawrao Kuchankar 08/02/1961 06/01/1994 OBC 32.8 8/2/2026 45.3 32.2 38,603.70 2026 8       ST - No Yes   13/11/2000    
Wani Shivani 19 19 Smt. Gangubai Nanagi Sidam 10/10/1945 08/01/1983 ST 37.8 10/10/2010 61.1 27.2 32,630.80 2010 10       OBC 4 No Yes   13/11/2000    
Wani Talaki 20 20 Smt. Parvati Narayan Hanumante 05/10/1957 02/28/1987 OBC 29.8 5/10/2022 49.5 35.2 42,234.09 2022 5       ST - No Yes   13/11/2000    
Wani Shindola  21 21 Smt. Pravati Mahadev Salam 03/18/1954 11/17/1983 ST 29.7 3/18/2019 52.6 35.3 42,398.36 2019 3       OBC 4 No Yes   24/11/2000    
Wani Shindola  22 22 Smt. Mangla Yavad Kumbare 12/10/1968 08/12/1985 ST 16.7 12/10/2033 37.9 48.3 57,994.25 2033 12       ST 4 No No   07/07/2001    
Wani Chikhali 23 23 Smt. Gayabai Ragoba Aatrm 11/23/1949 07/16/1983 ST 33.6 11/23/2014 56.9 31.4 37,627.93 2014 11       ST 4 No No   07/07/2001    
Wani Yenak 24 24 Smt. Bayabai Udhwa  Tekam 07/10/1948 07/16/1983 ST 35.0 7/10/2013 58.3 30.0 35,981.93 2013 7       ST - No No   07/07/2001    
Wani Parmdoh 25 25 Smt. Tanebai Tulsiram Wasekar 07/07/1950 07/20/1983 SC 33.0 7/7/2015 56.3 32.0 38,357.29 2015 7       ST - No No   07/07/2001    
Wani Kalmana 26 26  Smt. Lilabai Nanaji Nakshine 09/18/1952 08/01/1983 OBC 30.9 9/18/2017 54.1 34.1 40,959.34 2017 9       SC - No No   07/07/2001    
Wani Kurli 27 27  Smt. Punabai Ramdas Mdavi 05/05/1960 08/01/1983 ST 23.2 5/5/2025 46.5 41.8 50,112.53 2025 5       OBC - No No   07/07/2001    
Wani Dorli 28 28  Smt. Taniabai Kavdu Madavi  04/20/1955 02/26/1990 ST 34.9 4/20/2020 51.5 30.1 36,175.77 2020 4       ST 5 No No   07/07/2001    
Wani Kurai 29 29 Smt. Varsha Mahadeo Khole 05/15/1954 09/09/1994 SC 40.3 5/15/2019 52.5 24.7 29,614.78 2019 5       ST 5 No Yes   07/07/2001    
Wani Kurai 30 30  Smt. Baya Vishwnath Kale 04/11/1959 07/20/1987 OBC 28.3 4/11/2024 47.6 36.7 44,073.92 2024 4       SC 5 No No   07/07/2001    
Wani Dhakori 31 31 Smt. Lila Pundlik Hanumante 10/12/1954 10/22/1983 OBC 29.0 10/12/2019 52.1 36.0 43,167.15 2019 10       OBC - No Yes   07/07/2001    
Wani Bori 32 32 Smt. Lalita Arun Thakre 06/12/1966 2/15/1987 OBC 20.7 6/12/2031 40.4 44.3 53,184.39 2031 6       OBC 4 No No   07/07/2001    
Wani Nimbala 33 33 Smt. Shobha Ramchandra Atram  01/15/1981 09/13/2003 ST 22.7 1/15/2046 25.8 42.3 50,809.03 2046 1       OBC 4 No No   07/07/2001    
Wani Murti 34 34 Smt. Vithubai Pandurang Amne 12/28/1948 2/20/1987 OBC 38.1 12/28/2013 57.8 26.9 32,223.41 2013 12       ST 4 No No        
Wani Goavari 35 35 Smt. Lata Parmanand Kinake 10/10/1957 15/0/8/1983 ST #VALUE! 10/10/2022 49.1 #VALUE! #VALUE! 2022 10       OBC - No Yes   07/07/2001    
Wani Pathri 36 36 Smt. Nirmala Husen Madavi 10/09/1968 03/03/1994 ST 25.4 10/9/2033 38.1 39.6 47,523.61 2033 10       ST 5 No No   07/07/2001    
Wani Deurwada 37 37 Smt. Tanebai Nilkhant Atram 10/25/1966 02/02/1987 ST 20.3 10/25/2031 40.0 44.7 53,670.64 2031 10       ST - No No   07/07/2001    
Wani Chanakha 38 38 Smt. Kamal Nathu Kinake 01/01/1953 08/10/1983 ST 30.6 1/1/2018 53.8 34.4 41,274.74 2018 1       ST - No No   07/07/2001    
Wani Shevala 39 39 Smt. Lahanu Sakharam Atram 04/22/1941 07/19/1983 ST 42.2 4/22/2006 65.5 22.8 27,311.70 2006 4       ST - No No   07/07/2001    
Wani Shirpur 40 40 Smt. Gumfa Ramdas Walkonde 06/22/1954 06/15/1983 SC 29.0 6/22/2019 52.4 36.0 43,223.00 2019 6       ST - No Yes   07/07/2001    
Wani Shirpur 41 41 Smt. Mira Shivram Walkoinde 01/02/1953 08/15/1986 SC 33.6 1/2/2018 53.8 31.4 37,660.78 2018 1       SC 3 No No   07/07/2001    
Wani Ambai 42 42 Smt. Mangula Devrao Madavi 08/06/1954 01/25/1988 ST 33.5 8/6/2019 52.2 31.5 37,834.91 2019 8       SC 4 No No   02/01/1990    
Wani Kesurli 43 43 Smt. Shalu Dinkar Aswale 10/10/1968 08/01/1994 OBC 25.8 10/10/2033 38.1 39.2 47,030.80 2033 10       ST - No Yes   09/09/1992    
Wani Lalguda 44 44 Smt. Shamkala Gagan Chandekar 01/23/2959 05/27/1999 ST -959.6 1/23/3024 -952.2 1024.6 1,229,565.50 3024 1       OBC 2 No No   07/07/2001    
Wani Mohda 45 45 Smt. Tanebai Shankar Kodape 10/01/1959 09/01/1983   23.9 10/1/2024 47.1 41.1 49,301.03 2024 10       ST 2 No Yes   07/07/2001    
Wani Mohda 46 46 Smt. Vanmala Devrao Kodape 07/04/1976 05/28/1995 ST 18.9 7/4/2041 30.3 46.1 55,323.20 2041 7         - No Yes   07/07/2001    
Wani Borgaon 47 47 Smt. Bayena Kisna Chincholkar 06/11/1956 12/31/1983 OBC 27.6 6/11/2021 50.4 37.4 44,934.70 2021 6       ST 6 No No   07/07/2001    
Wani Keshavnagar  48 48 Smt. Lata Manohar Tekam  06/10/1964 05/28/1995 ST 31.0 6/10/2029 42.4 34.0 40,844.35 2029 6       OBC - No Yes   07/07/2001    
Wani Mandar 49 49 Smt. Sunita Sudam Ghule 08/10/1974 4/23/2005 OBC 30.7 8/10/2039 32.2 34.3 41,156.47 2039 8       ST 3 No Yes   07/07/2001    
Wani Mandar 50 50 Smt. Kamal Madhav Upre 05/01/1958 02/01/1987 OBC 28.8 5/1/2023 48.5 36.2 43,492.40 2023 5       OBC 9 No No        
Wani Pimpri 51 51 Smt. Jija Anand Aadrane  07/23/1956 08/15/1983 SC 27.1 7/23/2021 50.3 37.9 45,526.08 2021 7       OBC 4 No No   13/01/2001    
Wani Purad 52 52 Smt. Sindhu Ragunatha Chincholkar 03/01/1960 08/09/1983 OBC 23.4 3/1/2025 46.7 41.6 49,872.69 2025 3       SC   No No   13/01/2001    
Wani Shelu 53 53 Smt. Sugandha Ganpat Ueke 03/30/1949 08/18/1983 ST 34.4 3/30/2014 57.6 30.6 36,737.58 2014 3       OBC   No No   13/01/2001    
Wani Mendholi 54 54 Smt. Sindhu Eknatha Nalamwar 06/02/1949 08/01/1983 SC 34.2 6/2/2014 57.4 30.8 37,003.70 2014 6       ST   No No   13/01/2001    
Wani Mendholi 55 55 Smt. Shanmta Murlidhar Yasekar 06/05/1956 08/18/1987 OBC 31.2 6/5/2021 50.4 33.8 40,558.52 2021 6       SC   No No   13/01/2001    
Wani Wargaon 56 56 Smt. Manjula Gosavi Jumnake 10/14/1968 01/25/1988 ST 19.3 10/14/2033 38.1 45.7 54,863.24 2033 10       OBC   No No   13/01/2001    
Wani Khandala 57 57 Smt. Parvati B. Todase 08/05/1954 08/01/1983 ST 29.0 8/5/2019 52.2 36.0 43,213.14 2019 8       ST 4 No No   13/01/2001    
Wani Gopalpur 58 58 Smt. Kalabai Bhaurao Madavi 07/01/1955 03/02/1987 ST 31.7 7/1/2020 51.3 33.3 40,000.00 2020 7       ST   No No   13/01/2001    
Wani Velabai 59 59 Smt. Anandi  Ramchandra Gedam 02/01/1950 09/01/1983 ST 33.6 2/1/2015 56.8 31.4 37,703.49 2015 2       ST 4 No No   13/01/2001    
Wani Vhargaon 60 60 Smt. Saraswati Sadu Kakde 07/17/1962 07/15/1983 SC 21.0 7/17/2027 44.3 44.0 52,806.57 2027 7       ST   No Yes   13/01/2001    
Wani Ukani  61 61 Smt. Shevanta Pandit Nidekar 06/12/1962 09/08/1990 OBC 28.2 6/12/2027 44.4 36.8 44,110.06 2027 6       SC   No No   13/01/2001    
Wani Ukani  62 62 Smt. Shobha Ganpat Khade 09/20/1957 06/19/1987 OBC 29.7 9/20/2022 49.1 35.3 42,306.37 2022 9       OBC 4 No No   25/11/2000    
Wani Pimpalgaon' 63 63 Smt. Manjula Govinda Wasekar 12/21/1950 08/05/1983 OBC 32.6 12/21/2015 55.9 32.4 38,853.39 2015 12       OBC 4 No No   25/11/2000    
Wani Niljae  64 64 Smt. Suman Bapurao Patil 03/17/1952 01/19/1986 SC 33.8 3/17/2017 54.6 31.2 37,388.09 2017 3       OBC   No No   25/11/2000    
Wani Niljae  65 65 Smt. Sindhu Maroti Wadhya 04/10/1956 08/24/1995 OBC 39.4 4/10/2021 50.6 25.6 30,754.83 2021 4       SC   No No   25/11/2000    
Wani Taroda 66 66 Smt. Bhagirati Prallad Kapade 05/10/1947 08/02/1983 SC 36.2 5/10/2012 59.5 28.8 34,526.49 2012 5       OBC 4 No No   25/11/2000    
Wani Nivli 67 67 Smt. Kaooshalya Budhaji Khade 10/13/1941 03/05/1994 SC 52.4 10/13/2006 65.1 12.6 15,129.36 2006 10       SC   No No   25/11/2000    
Wani Lathi 68 68 Smt. Joti Vasanta Mandawkar 07/11/1964 08/28/1994 OBC 30.1 7/11/2029 42.3 34.9 41,843.12 2029 7       SC   No No   25/11/2000    
Wani Besa 69 69 Smt. Suman Nathu Bahire 10/20/1951 05/31/1985 OBC 33.6 10/20/2016 55.0 31.4 37,667.35 2016 10       OBC   No No   25/11/2000    
Wani Bhalar - 70 70 Smt. Bebi Mahadev Kanake 09/20/1958 11/24/1983 ST 25.2 9/20/2023 48.1 39.8 47,786.45 2023 9       OBC   No No   25/11/2000    
Wani Bhalar - 71 71 Smt. Suman Dadaji Atram 20/101958 03/02/1987 ST #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!       ST   No No   25/11/2000    
Wani Wagdhara  72 72 Smt. Bayabai Pundlik Dorkhande 08/01/1943 08/01/1983 SC 40.0 8/1/2008 63.3 25.0 30,002.46 2008 8       ST   No No   25/11/2000    
Wani Wagdhara  73 73 Smt. Tai Vasanta Parchake 03/25/1964 08/24/1995 ST 31.4 3/25/2029 42.6 33.6 40,302.26 2029 3       SC   No Yes   25/11/2000    
Wani Nilapur 74 74 Smt. Mangala Ganrdan Awtade 06/16/1966 05/27/1999 OBC 32.9 6/16/2031 40.4 32.1 38,465.71 2031 6       ST   No No   25/11/2000    
Wani Bramni 75 75 Smt. Sonabai Gulab Kove 10/05/1944 08/22/1983 ST 38.9 10/5/2009 62.1 26.1 31,346.20 2009 10       OBC   No No   25/11/2000    
Wani Kolera 76 76 Smt. Suman  Haridas Wandre 02/12/1952 07/22/1983 OBC 31.4 2/12/2017 54.7 33.6 40,275.98 2017 2       ST   No Yes   25/11/2000    
Wani Pimpri 77 77 Smt. Anjana Lashyaman Utane 05/15/1948 11/20/1983 OBC 35.5 5/15/2013 58.5 29.5 35,380.70 2013 5       OBC   No Yes   25/11/2000    
Wani Aheri 78 78 Smt. Shakuntala Bhaurao Kinake 09/20/1952 10/01/1984 ST 32.0 9/20/2017 54.1 33.0 39,563.04 2017 9       OBC   No No   25/11/2000    
Wani Borgaon 79 79 Smt. Kamal Mahadev Chincholkar 05/12/1948 11/17/1983 OBC 35.5 5/12/2013 58.5 29.5 35,380.70 2013 5       ST   No No   25/11/2000    
Wani Junada 80 80 Smt. Mangala Suresh Kongare 05/10/1970 05/27/1999 OBC 29.0 5/10/2035 36.5 36.0 43,144.15 2035 5       OBC   No No   25/11/2000    
Wani Dhoptada 81 81 Smt. Shevanta Bala Gedam 10/07/1955 11/20/1986 ST 31.1 10/7/2020 51.1 33.9 40,657.08 2020 10       OBC   No No   25/11/2000    
Wani Rajur kaulari 82 82 Smt. Durgesh Nandarjun Udantiar  06/17/1966 09/19/2003 OBC 37.3 6/17/2031 40.4 27.7 33,291.17 2031 6       ST   No No   25/11/2000    
Wani Rajur kaulri 83 83 Smt. Mariya Dyaniyal Perkawar 07/06/1963 07/06/1984 OBC 21.0 7/6/2028 43.3 44.0 52,800.00 2028 7       OBC   No Yes        
Wani Rajur ejara 84 84 Smt. Shantabai Bhola Khamankar 08/03/1960 09/10/2003 OBC 43.1 8/3/2025 46.3 21.9 26,276.80 2025 8       OBC   No No   13/11/2001    
Wani Rajur ejara 85 85 Smt. Baby Ganpat Tajne 04/20/1956 03/03/1987 OBC 30.9 4/20/2021 50.5 34.1 40,959.34 2021 4       OBC   No No        
Wani Rajur kaulari 86 86 Sau. Narmada Ambadas Petkar 05/09/1954 11/27/1987 SC 33.6 5/9/2019 52.5 31.4 37,736.34 2019 5       OBC 4 No No   07/04/1991    
Wani Rajur kaulari 87 87 Sau. Satyafula Vinayak Patil 11/07/1956 11/24/1987 SC 31.0 11/7/2021 50.0 34.0 40,745.79 2021 11       SC 5 No No   07/04/1991    
Wani Rajur kaulari 88 88 Smt. Rayvanta Sahadev Khobragade 05/09/1954 08/28/1995 SC 41.3 5/9/2019 52.5 23.7 28,435.32 2019 5       SC 4 No No   07/11/1991    
Wani Nimbala 89 89 Ku. Pornima Wasudev Bilbile 08/27/1970 07/27/2001 SBC 30.9 8/27/2035 36.2 34.1 40,900.21 2035 8       SC 8 No Yes   12/11/2000    
Wani Somnala 90 90 Sau. Chandrabhaga Udhauo Gugul 03/02/1947 09/27/1990 OBC 43.6 3/2/2012 59.7 21.4 25,714.99 2012 3       SBC 4 No No   13/11/2001    
Wani Dongargaon 91 91 Smt. Sundarabai Kavdu Surpam 02/01/1951 07/03/1983 ST 32.4 2/1/2016 55.8 32.6 39,099.79 2016 2       OBC   No No   10/09/1993    
Wani Borda  92 92 Sau. Naryabai Udhav Gaurkar 10/13/1945 06/17/1983 OBC 37.7 10/13/2010 61.1 27.3 32,788.50 2010 10       ST   No Yes   18/03/1991    
Wani Virkund 94 94 Sau. Anutai Mahadev Madavi 03/10/1961 07/27/2001 ST 40.4 3/10/2026 45.7 24.6 29,542.51 2026 3       OBC   No No   13/09/1993    
Wani Navegaon 95 95 Sau. Anusaya Devrao Yeti 07/12/1954 08/22/1995 ST 41.1 7/12/2019 52.3 23.9 28,665.30 2019 7                      
Wani Vitthalnagar 96 96 Sau. Anta Sudhakar Bope 05/20/1958 08/22/1995 OBC 37.3 5/20/2023 48.5 27.7 33,291.17 2023 5       ST   No Yes   13/11/2001    
Wani Zarpat 97 97 Sau. Kusum Chandrabhaga Bodhale 02/10/1962 02/29/1987 OBC #VALUE! 2/10/2027 44.7 #VALUE! #VALUE! 2027 2       ST 7 No Yes   13/11/2001    
Wani Bodhad 98 98 Ku. Rajju Bapurao Zade 06/02/1959 12/12/1987 OBC 28.5 6/2/2024 47.4 36.5 43,768.38 2024 6       OBC 4 No No   07/07/2001    
Wani Bhande wada 99 99 Sau. Tulasa Sudhakar Balki 02/01/1962 12/30/1984 OBC 22.9 2/1/2027 44.8 42.1 50,506.78 2027 2       OBC 4 No No   15/09/1993    
Wani Sonapur 100 100 Sau. Kaushalya Dayalal Parchake 12/07/1954 06/05/1986 ST 31.5 12/7/2019 51.9 33.5 40,206.98 2019 12       OBC 4 No No   19/01/2001    
Wani Ganeshpur 101 101 Smt. Saibai Dattu Meshram 10/12/1948 08/01/1983 ST 34.8 10/12/2013 58.1 30.2 36,238.19 2013 10       OBC 2 No No   13/03/1990    
Wani Nandepera 102 102 Sau. Vimla Vijay Mesharam 07/10/1979 08/20/1999 ST 20.1 7/10/2044 27.3 44.9 53,867.76 2044 7       ST 4 No No   01/03/1990    
Wani Nandepera 103 103 Sau. Vastsla Shamrao Kelkar 06/14/1956 07/13/1984 ST 28.1 6/14/2021 50.4 36.9 44,303.90 2021 6       ST   No Yes   11/03/1990    
Wani Pohana 104 104 Sau. Tanebai Baban Bavne 06/14/1956 07/25/1987 SC 31.1 6/14/2021 50.4 33.9 40,666.94 2021 6       ST   No No   13/11/2001    
Wani Majra 105 105 Sau. Rekha Arun Suryavanshi 09/02/1968 07/30/2001 OBC 32.9 9/2/2033 38.2 32.1 38,511.70 2033 9       ST 4 No No   13/11/2001    
Wani Wanjri 106 106 Sau. Nirmala Bandu Hanuvante 10/14/1960 07/19/1999 OBC 38.8 10/14/2025 46.1 26.2 31,487.47 2025 10       SC 4 No No   13/11/2001    
Wani Wanjri 107 107 Smt. Lilabai Bapurao Kuchankar 09/14/1956 08/01/1983 OBC 26.9 9/14/2021 50.1 38.1 45,746.20 2021 9       OBC 4 No No   13/11/2001    
Wani Murdhoni  108 108 Sau. Rakhamabai Namdev Bhandekar 05/19/1949 07/27/1983 OBC 34.2 5/19/2014 57.5 30.8 36,974.13 2014 5       OBC 4 No No   13/11/2001    
Wani Murdhoni  109 109 Smt. Manjula Ramkrushana Chikte 02/12/1944 06/02/1987 ST 43.3 2/12/2009 62.7 21.7 26,040.25 2009 2       OBC 4 No Yes   13/11/2001    
Wani Kalmana 110 110 Smt. Panchfula Lashyman Kanake 02/03/1950 11/17/1983 ST 33.8 2/3/2015 56.7 31.2 37,457.08 2015 2       OBC   No No   13/11/2001    
Wani Naygaon 111 111 Smt. Manjula Shamrao Chaudhari 10/05/1943 07/11/1983 OBC 39.8 10/5/2008 63.1 25.2 30,285.01 2008 10       ST   No Yes   13/11/2001    
Wani Savarla 112 112 Smt. Jija Pandurang Pinpalkar 02/01/1957 08/01/1983 OBC 26.5 2/1/2022 49.8 38.5 46,206.16 2022 2       ST   No Yes   13/11/2001    
Wani Zola 113 113 Sau.dropada Sitaram Meshram 28/20/1948 08/01/1983 ST #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!       OBC 3 No Yes   13/11/2001    
Wani Kona 114 114 Sau.Jija Shamrao More 11/26/1965 06/05/1989 OBC 23.5 11/26/2030 40.9 41.5 49,770.84 2030 11       OBC   No Yes   13/11/2001    
Wani Gowari 115 115 Sau. Vithabai Baban Turankar 02/22/1956 08/09/1983 OBC 27.5 2/22/2021 50.7 37.5 45,049.69 2021 2       ST   No No   13/11/2001    
Wani Wadgaon tip 116 116 Sau Sangita Arun Watekar 11/29/1982 09/08/2003 OBC 20.8 11/29/2047 23.9 44.2 53,069.40 2047 11       OBC 4 No No   13/11/2001    
Wani Rangna 117 117 Sau. Sonabai Maroti Kulmethe 04/15/1962 02/01/1989 ST 26.8 4/15/2027 44.6 38.2 45,838.19 2027 4       OBC 4 No No   13/11/2001    
Wani Bhurki 118 118 Sau. Sushila Ashok Kohale 12/19/1957 03/25/1987 OBC 29.3 12/19/2022 48.9 35.7 42,884.60 2022 12       OBC 7 No No        
Wani Selu khurd 119 119 Sau.Chaya Rhushi Peche 02/15/1971 09/12/2003 OBC 32.6 2/15/2036 35.7 32.4 38,912.53 2036 2       ST 3 No No   13/11/2001    
Wani Chikhalgaon  120 120 Sau. Rekha Nanagi Kakde 03/15/1970 09/20/1999 OBC 29.5 3/15/2035 36.6 35.5 42,579.06 2035 3       OBC   No No   13/11/2001    
Wani Chikhalgaon  121 121 Smt. Chandrakala Dilip Malekar 11/13/1968 7/27/2001 OBC 32.7 11/13/2033 38.0 32.3 38,758.11 2033 11       OBC   No No        
Wani Chikhalgaon  122 122 Sau. Kanta Madhukar More 06/10/1958 8/28/1995 OBC 37.2 6/10/2023 48.4 27.8 33,340.45 2023 6       OBC   No No   13/11/2001    
Wani Palsoni  123 123 Sau. Koosabai Lahanu Atram 07/02/1951 06/16/1983 ST 32.0 7/2/2016 55.3 33.0 39,655.03 2016 7       OBC   No No   13/11/2001    
Wani Palsoni  124 124 Sau.Vithabai Sitaram Pusnake 11/09/1948 10/13/1986 ST 37.9 11/9/2013 58.0 27.1 32,489.53 2013 11       OBC   No No   13/11/2001    
Wani Kayar 125 125 Baby Nilkhanta Thete 07/01/1962 6/16/1987 OTHER 25.0 7/1/2027 44.3 40.0 48,049.28 2027 7       ST   No No   13/11/2001    
Wani Kayar 126 126 Nago Beg Pathan  06/07/1965 10/26/1991 OTHER 26.4 6/7/2030 41.4 38.6 46,337.58 2030 6       ST   No No   13/11/2001    
Wani Warzadi 127 127 Parvati Bapuji Mashram 08/10/1968 07/20/1999 ST 30.9 8/10/2033 38.2 34.1 40,870.64 2033 8       OTHER   No Yes   13/11/2001    
Wani Patharpur 128 128 Punjabai Bhima Gedam 05/02/1951 07/17/1983 ST 32.2 5/2/2016 55.5 32.8 39,352.77 2016 5       OTHER   No No   13/11/2001    
Wani Pilki Wadhona 129 129 Sundarabai Vasudev Vaidya 02/08/1950 03/11/1984 OTHER 34.1 2/8/2015 56.7 30.9 37,095.69 2015 2       ST 7 No No   13/11/2001    
Wani Purad  130 130 Vithabai Paikaji Khaire 05/03/1959 08/01/1983 SC  24.2 5/3/2024 47.5 40.8 48,906.78 2024 5       ST   No Yes   13/11/2001    
Wani Purad  131 131 Kalpana Bharat Khair 04/20/1970 08/28/1995 SC 25.4 4/20/2035 36.5 39.6 47,572.90 2035 4       OTHER   No Yes   13/11/2001    
Wani Nerad 132 132 Jyoti Paikaji Mude 03/15/1959 08/01/1983 OTHER 24.4 3/15/2024 47.6 40.6 48,745.79 2024 3       SC  4 No No   13/11/2001    
Wani Babapur 133 133 Tursa Bandu Baviskar 03/10/1971 06/21/1995 OTHER 24.3 3/10/2036 35.7 40.7 48,864.07 2036 3       SC 9 No No   13/11/2001    
Wani Kundra 134 134 Nilabai Devrao Sidam  05/20/1954 01/01/1984 ST 29.6 5/20/2019 52.5 35.4 42,457.49 2019 5       OTHER   No No   13/11/2001    
Wani Mahakalpur 135 135 Indubai Ganu Sonpitre 08/14/1957 08/09/1993 OTHER 36.0 8/14/2022 49.2 29.0 34,815.61 2022 8       OTHER 4 No No   13/11/2001    
Wani Navargaon 136 136 Rashikala Bandu Gowardeepe 05/07/1960 09/10/2003 OBC 43.3 5/7/2025 46.5 21.7 25,987.68 2025 5       ST   No No   13/11/2001    
Wani Krrishnanpur 137 137 Vithabai Madhukar Jamdale 09/15/1958 01/26/1988 OBC 29.4 9/15/2023 48.1 35.6 42,763.04 2023 9       OTHER   No Yes   13/11/2001    
Wani Dhanki 138 138 Kanta Madhukar Karpate 03/07/1962 01/07/1988 ST 25.8 3/7/2027 44.7 39.2 46,994.66 2027 3       OBC 7 No Yes        
Wani Tejapur  139 139 Sangeeta Anil Kadukar 07/02/1974 07/09/1999 OTHER 25.0 7/2/2039 32.3 40.0 47,977.00 2039 7       OBC   No No   13/11/2001    
Wani Tejapur  140 140 Kalawati B. Talande 11/26/1952 07/16/1987 ST 34.6 11/26/2017 53.9 30.4 36,438.60 2017 11       ST   No No   13/11/2001    
Wani Wadjapur 141 141 Sindhubai Devrao Tekam 09/02/1970 06/01/1999 OTHER 28.7 9/2/2035 36.2 36.3 43,505.54 2035 9       OTHER S.S.C. No No   25/11/2000    
Wani Chilai 142 142 Kamal Pralhat Tirankar 06/17/1947 03/04/1987 ST 39.7 6/17/2012 59.4 25.3 30,347.43 2012 6       ST 4 No No   25/11/2000    
Wani Aamlon 143 143 Sushila Laxman Viddhe 11/12/1954 05/21/1987 OBC 32.5 11/12/2019 52.0 32.5 38,974.95 2019 11       OTHER 7 No No   25/11/2000    
Wani Saidabad 144 144 Lahanubai Chandekar 09/07/1978 04/23/2005 OBC 26.6 9/7/2043 28.2 38.4 46,048.46 2043 9       ST   No No   25/11/2000    
Wani Gopalpur 145 145 Triveni Lade 11/01/1958 09/28/1995 SC 36.9 11/1/2023 48.0 28.1 33,711.70 2023 11       OBC   No No   25/11/2000    
Wani Gonsa  146 146 Laxibai Bali Kudmuye 04/01/1964 01/01/1999 OTHER 34.8 4/1/2029 42.6 30.2 36,297.33 2029 4       OBC 7 No No        
Wani Gonsa  147 147 Sushila Dilip Meshram  08/11/1955 07/08/1987 ST 31.9 8/11/2020 51.2 33.1 39,714.17 2020 8       SC 4 No No   25/11/2000    
Wani Sonegaon 148 148 Anandi Bhanudas Ranjorkar 07/01/1948 08/01/1983 ST 35.1 7/1/2013 58.3 29.9 35,899.79 2013 7       OTHER 4 No No   25/11/2000    
Wani Dahegaon  149 149 Baby Atmaram Madavi  06/11/1956 08/01/1983 ST 27.1 6/11/2021 50.4 37.9 45,434.09 2021 6       ST 4 No No   25/11/2000    
Wani Dahegaon  150 150 Parvati Suresh Karpate 07/04/1970 02/28/1995   24.7 7/4/2035 36.3 40.3 48,413.96 2035 7       ST 4 No No   25/11/2000    
Wani Rasa  151 151 Sau. Savita Arvind Zile 03/13/1983 11/02/2004 SBC 21.6 3/13/2048 23.6 43.4 52,031.21 2048 3       ST 6 No No   25/11/2000    
Wani Rasa   152 152 Chandrabhagabai V. Gundale 04/15/1941 06/02/1984 OTHER 43.1 4/15/2006 65.6 21.9 26,240.66 2006 4         4 No No   25/11/2000    
Wani Maregaon 153 153 Sushila Gulab Walkondawar 07/01/1954 08/01/1983 SC 29.1 7/1/2019 52.3 35.9 43,098.15 2019 7       SBC 7 No No   25/11/2000    
Wani Korambhi 154 154 Kooshalya Praladha Gedam 01/07/1952 04/03/1987 ST 35.2 1/7/2017 54.8 29.8 35,719.10 2017 1       OTHER   No No   25/11/2000    
Wani Moharli 155 155 Yashoda Maroti Gedam 07/01/1952 02/01/1984 ST 31.6 7/1/2017 54.3 33.4 40,095.28 2017 7       SC 7 No No   25/11/2000    
Wani Petur 156 156 Ambika Kinake 02/05/1947 08/01/1983 ST 36.5 2/5/2012 59.7 28.5 34,217.66 2012 2       ST   No No   25/11/2000    
Wani Sakra dara  157 157 Manda Ramchandra Tikle  03/04/1967 11/19/1991 SC 24.7 3/4/2032 39.7 40.3 48,348.25 2032 3       ST 4 No No   25/11/2000    
Wani Sakra dara  158 158 Maya Kisan Gautre 10/04/1967 06/08/1988 OBC 20.7 10/4/2032 39.1 44.3 53,187.68 2032 10       ST 4 No No   25/11/2000    
Wani Sahra pod 159 159 Bhimabai P. Atram 04/05/1962 08/28/1995 SC 33.4 4/5/2027 44.6 31.6 37,923.61 2027 4       SC 4 No No   21/07/2001    
Wani Parsoda 160 160 Anusaya Tulsiram  Madavi 02/08/1950 07/01/1983 ST 33.4 2/8/2015 56.7 31.6 37,930.18 2015 2       OBC 6 No No   21/07/2001    
Wani Goadgaon 161 161 Pamchapula Bhaurao Bhoskar 10/07/1957 07/01/1983 OTHER 25.7 10/7/2022 49.1 39.3 47,122.79 2022 10       SC 4 No No   21/07/2001    
Wani Ejasan 162 162 S. B. Ueke 07/09/1970 06/01/1999 OTHER 28.9 7/9/2035 36.3 36.1 43,324.85 2035 7       ST 4 No No   21/07/2001    
Wani Kumbharkhani 163 163 Laxami Suryabhan Kinake 03/18/1958