INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE

Women And Child Development Department, Government Of Maharashtra..

Circular Details
Sr.No. Circular Description Publish Date PDF
IDSr.noCircular DescriptionPublish DateDownload
142 1 सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षात अंगणवाडी केंद्राना स्मार्ट अंगणवाडी किट उपलब्ध करुन देणेसाठी पुरवठा आदेश 16/02/2024
141 2 सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षात अंगणवाडी केंद्राना पुर्व शालेय शिक्षण किट (PSE KITs) उपलब्ध करुन देणेसाठी पुरवठा आदेश 15/02/2024
139 3 Mobile Phone Supply order 2023-24 25/01/2024
136 4 MPR OCTOBER 2023 08/12/2023
137 5 पोषण अभियानांतर्गत ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पांना CBE व मोबाईल रिचार्ज साठी वितरीत अनुदानाचे आदेश 07/12/2023
138 6 पोषण अभियानांतर्गत नागरी प्रकल्पांना CBE व मोबाईल रिचार्ज साठी वितरीत अनुदानाचे आदेश 07/12/2023
140 7 सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षात अंगणवाडी केंद्राना बेबी केअर किट उपलब्ध करुन देणेसाठी पुरवठा आदेश 30/11/2023
135 8 MPR SEPTEMBER 2023 21/11/2023
134 9 MPR AUGUST 2023 16/10/2023
130 10 ग्रामीण व नागरी प्रकल्पांना पोषण माह सप्टेंबर 2023 तरतुद वितरण आदेश 04/09/2023
12345678910...

Website Content Managed by INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE