INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE

Women And Child Development Department, Government Of Maharashtra..

Circular Details
Sr.No. Circular Description Publish Date PDF
IDSr.noCircular DescriptionPublish DateDownload
69 1 राज्यातील कोरोना विषाणूची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी ग्रामीण/नागरी व आदिवासी क्षेत्रातील प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत 21/04/2020
65 2 पोषण अभियानांतर्गत CAS मध्ये कामकाज करणेसाठी मार्गदर्शक सूचना 16/04/2020
66 3 स्थलांतरीत लाभार्थ्यांना THR चा लाभ देणेबाबत 15/04/2020
70 4 कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी WhatsApp ग्रुप द्वारे पालकांना करावयाच्या मार्गदर्शनाबाबत 09/04/2020
67 5 पोषण आहार पुरवठा सुरळीतपणे ठेवणेबाबत. 30/03/2020
64 6 अंगणवाडी केंद्रांचे आदर्श अंगणवाडीत रुपांतर करणेसाठी स्मार्ट अंगणवाडी किटचा पुरवठा आदेश 27/03/2020
68 7 कोरोना व्हायरसची साथ आटोक्यात आणणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना 21/03/2020
62 8 अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रोत्साहन भत्ता देणेसाठी वितरीत तरतुद आदेश क्र. 1094 दि :- 13/3/2020 13/03/2020
61 9 CBE Programm Fund Allocation Order October 2019 to Sept 2020 09/03/2020
59 10 Drinking Water Circular 05/03/2020
1234567

Website Content Managed by INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES SCHEME MAHARASHTRA STATE